SERDIS - Serbske digitalne słowniki

Serbske słowniki w interneće (spěšny internetny zwisk a instalacija Java trěbna ! Java možeće sej darmo sćahnyć z tuteje strony: http://www.java.com/de/download/)

Serbske słowniki w interneće (tež z modemom wužiwajomne)


Pokiwy a namakane zmylki prošu na sćěhowacu adresu pósłać:
si@serbski-institut.de